Tin tức

TX. BẾN CÁT: NỖ LỰC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy Đảng ở TX.Bến Cát tập trung thực hiện ngay sau Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Duy trì tăng trưởng kinh tế cao

Năm 2016, Đảng bộ TX.Bến Cát đã đề ra mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định chính trị – xã hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Riêng lĩnh vực kinh tế, phát triển theo cơ cấu: công nghiệp 82,33% – dịch vụ 17,12%, nông nghiệp 0,55%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 17% trở lên; dịch vụ – thương mại tăng từ 32% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,7 triệu đồng… Thị xã chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, hiện đại và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, cải cách hành chính… nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Kết quả trong quý I-2016 cho thấy, về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giá trị cấp phát cho các công trình của thị xã đạt 9,1 tỷ đồng. Về thương mại – dịch vụ, thị xã thường xuyên giám sát giá cả hàng hóa, bảo đảm tốt lượng cung – cầu hàng hóa trên địa bàn; trong quý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 380 hộ với tổng số vốn 95,6 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Tân Định, sau khi Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thị xã thành công, phường đã nhanh chóng triển khai nghị quyết vào thực tiễn. Theo đó, phường đã phát động nhân dân tham gia thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… Hiện trên địa bàn phường có 48 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, làm ăn hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động địa phương và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn cũng phát triển mạnh, chất lượng đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

TX.Bến Cát đang tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành quận Bến Cát thuộc thành phố Bình Dương. Theo lãnh đạo TX.Bến Cát, triển khai những chủ trương, chính sách của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh về ổn định, tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới thị xã tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Cùng với đó, thị xã sẽ tích cực xây dựng môi trường đầu tư, triển khai những thế mạnh sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam tham gia có hiệu lực. Địa phương cũng chủ động huy động các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các nguồn lực phấn đấu trong năm 2016 hai xã An Tây và An Điền xây dựng thành công nông thôn mới. Thị xã cũng sẽ triển khai thực hiện đề án về nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm theo đúng quy hoạch phát triển của thị xã…

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát cho biết, để thực hiện những nhiệm vụ nói trên, trong năm 2016 thị xã tập trung rà soát, đổi mới và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp thiết thực để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cùng với đó tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh

 

Hotline : 0929.61.61.61 MR ĐỨC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *